JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
8
00.PED Pedagogija

18.06.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
00.PSI Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
OB.OB11O Hemija

03.06.2024.

u 12:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
5
OB.OB12O Fizika za biologe

10.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
6
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

07.06.2024.

u 09:00h

Marina Jušković
17
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

17.06.2024.

u 15:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
9
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

03.06.2024.

u 12:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

04.06.2024.

u 12:00h

10.06.2024.

u 12:00h

Perica Vasiljević
13
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

20.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 12:00h

Vladimir Žikić
24
OB.OB23O Algologija i mikologija

04.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
18
OB.OB241 Biološka raznovrsnost

10.06.2024.

u 10:00h

Vladimir Žikić
Dragana Jenačković Gocić
19
OB.OB242 Matematika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

Dušan Đorđević
1
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

20.06.2024.

u 12:00h

Milan Milošević
21
OB.OB31O Mikrobiologija

03.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
10
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

17.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
12
OB.OB33O Biohemija

04.06.2024.

u 13:00h

14.06.2024.

u 11:00h

Nataša Joković
16
OB.OB34O Razviće životinja

06.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
14
OB.OB351 Istorijska geologija

07.06.2024.

u 12:00h

Ljupko Rundić
9
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

07.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Bojan Zlatković
7
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata

19.06.2024.

u 12:00h

20.06.2024.

u 12:00h

Saša Stanković
7
OB.OB43O Molekularna biologija

04.06.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
12
OB.OB44O Opšta ekologija

20.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 11:00h

Slaviša Stamenković
27
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
17
OB.OB462 Parazitologija

17.06.2024.

u 14:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
14
OB.OB51O Principi genetike

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
8
OB.OB52O Fiziologija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
2
OB.OB53O Fiziologija 1

06.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
3
OB.OB54O Statistika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
4
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.06.2024.

u 10:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

20.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Danijela Nikolić
22
OB.OB62O Fiziologija 2

05.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

0
OB.OB63O Instrumentalne metode u biologiji

17.06.2024.

u 12:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Zorica Mitić
16
OB.OB64O Organska evolucija

07.06.2024.

u 10:00h

11.06.2024.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
20
OB.OB651 Metodika nastave biologije

05.06.2024.

u 10:00h

Marina Jušković
3
OB.OB652 Osnovi konzervacione biologije

07.06.2024.

u 11:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
13
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

18.06.2024.

u 12:00h

Ana Savić
Đurađ Milošević
Jelka Crnobrnja-Isailović
Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
18
OB.OB67O Stručna praksa

06.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Mitrović
1