JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
23
00.ENGB1 Engleski jezik B1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
00.PSI Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
3
OB.OB11O Hemija

08.02.2023.

u 11:00h

10.02.2023.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Ivan Palić
38
OB.OB12O Fizika za biologe

06.02.2023.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
40
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

31.01.2023.

u 09:00h

01.02.2023.

u 09:00h

Marina Jušković
37
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

02.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
18
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
21
OB.OB21O Biologija ćelije

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Perica Vasiljević
4
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

09.02.2023.

u 12:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
7
OB.OB23O Algologija i mikologija

30.01.2023.

u 12:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
2
OB.OB242 Matematika u biologiji

03.02.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

09.02.2023.

u 12:00h

Milan Milošević
1
OB.OB31O Mikrobiologija

30.01.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
20
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

06.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
17
OB.OB33O Biohemija

02.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
12
OB.OB34O Razviće životinja

03.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
2
OB.OB351 Istorijska geologija

10.02.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
17
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

31.01.2023.

u 10:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Bojan Zlatković
0
OB.OB43O Molekularna biologija

07.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
OB.OB44O Opšta ekologija

07.02.2023.

u 12:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

08.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
OB.OB52O Fiziologija biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 11:00h

0
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

31.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 11:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

02.02.2023.

u 11:00h

03.02.2023.

u 14:00h

0
OB.OB64O Organska evolucija

09.02.2023.

u 13:00h

10.02.2023.

u 13:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

31.01.2023.

u 10:00h

0
OB.OB652 Osnovi konverzacione biologije

11.02.2023.

u 10:00h

0