I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (F-214) Elektronika, predavanja laboratorija 506
10:15 - 11:00 (F-214) Elektronika, vežbe laboratorija 506
11:15 - 13:00 (Pr-13) Statistička fizika, predavanja kabinet 302
12:15 - 14:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, predavanja laboratorija 506

UTORAK

08:15 - 10:00 (Pr-12) Metodika nastave fizike, predavanja laboratorija 502
10:15 - 12:00 (F-214) Elektronika, laboratorijske vežbe laboratorija 506

SREDA

08:15 - 10:00 (Pr-02) Atomska i molekularna fizika, predavanja učionica 301
10:15 - 12:00 (F-215) Savremene metode eksperimentalne fizike, predavanja učionica 508
12:15 - 14:00 (F-215) Savremene metode eksperimentalne fizike, laboratorijske vežbe laboratorija 310

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (F-216) Osnove fizike jonizovanih gasova, predavanja laboratorija 506
12:15 - 14:00 (F-216) Osnove fizike jonizovanih gasova, laboratorijske vežbe laboratorija 507
14:15 - 16:00 (Pr-02) Atomska i molekularna fizika, vežbe učionica 508

PETAK

09:15 - 11:00 (Pr-13) Statistička fizika, vežbe laboratorija 506
11:15 - 12:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, vežbe laboratorija 506
12:15 - 13:00 (F-240) Fizika senzora i pretvarača, laboratorijske vežbe laboratorija 506