I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

UTORAK

08:00 - 10:15 (Pr-7) Pedagogija, predavanja amfiteatar 10
10:15 - 12:00 (F-209) Fizika čvrstog stanja, predavanja laboratorija 504
12:15 - 14:00 (F-209) Fizika čvrstog stanja, laboratorijske vežbe laboratorija 504
14:15 - 15:00 (F-209) Fizika čvrstog stanja, vežbe laboratorija 504

SREDA

08:15 - 09:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, vežbe laboratorija 506
09:15 - 11:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, laboratorijske vežbe laboratorija 506
11:15 - 13:00 (F-212) Fizička i tehnička merenja, predavanja laboratorija 506
14:15 - 15:00 (F-239) Osnove energetike, vežbe laboratorija 504
16:15 - 18:00 (F-248) Programski paketi u fizici, predavanja kabinet 306
18:15 - 20:00 (F-248) Programski paketi u fizici, vežbe kabinet 306

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (F-239) Osnove energetike, predavanja laboratorija 504
14:15 - 16:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, predavanja laboratorija 119
16:15 - 17:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, vežbe laboratorija 119
17:15 - 18:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, laboratorijske vežbe laboratorija 119

PETAK

10:15 - 12:00 (Pr-01) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe laboratorija 506
12:15 - 15:00 (Pr-01) Fizička elektronika, predavanja laboratorija 506
15:15 - 16:00 (Pr-01) Fizička elektronika, vežbe laboratorija 506