OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

12.09.2022.

u 09:00h

0
2574 Elektronika

20.09.2022.

u 09:00h

0
IO21 Osnovi računarstva

08.09.2022.

u 09:00h

13.09.2022.

u 14:00h

0
M-01 Matematika 1

09.09.2022.

u 09:00h

16.09.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

10.09.2022.

u 09:00h

20.09.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

07.09.2022.

u 09:00h

14.09.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

16.09.2022.

u 10:00h

16.09.2022.

u 10:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

16.09.2022.

u 10:00h

16.09.2022.

u 10:00h

0
F-101 Mehanika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

14.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-108 Fizička elektronika

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

20.09.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

12.09.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

09.09.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

16.09.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

08.09.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

14.09.2022.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-119 Тeorija relativnosti

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

13.09.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

15.09.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

07.09.2022.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

16.09.2022.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

08.09.2022.

u 09:00h

0