APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IO22 Programiranje

06.04.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 10:00h

Nebojša Dinčić
0
M-03 Matematika 3

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
F-101 Mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.04.2023.

u 12:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.04.2023.

u 12:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

05.04.2023.

u 09:00h

0