JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
I111 Uvod u programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

0
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

0
IO22 Programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

06.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
O-02 Psihologija

06.06.2023.

u 10:00h

10.06.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-04 Engleski jezik 1

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

0
F-101 Mehanika

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 11:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-104 Elektromagnetizam

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 11:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-105 Osnovi matematičke fizike

13.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 14:00h

Goran Đorđević
0
F-106 Optika

13.06.2023.

u 09:00h

0
F-106 Optika

13.06.2023.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

08.06.2023.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

16.06.2023.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

06.06.2023.

u 14:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

06.06.2023.

u 14:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

12.06.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

08.06.2023.

u 14:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

08.06.2023.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

13.06.2023.

u 09:00h

0