JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

01.07.2022.

u 09:00h

0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

08.07.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
1
I121 Uvod u objektno-orijentisano programiranje

08.07.2022.

u 09:00h

0
IO21 Osnovi računarstva

27.06.2022.

u 09:00h

08.07.2022.

u 14:00h

0
M-01 Matematika 1

30.06.2022.

u 09:00h

28.07.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

27.06.2022.

u 09:00h

05.07.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

29.06.2022.

u 09:00h

29.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

28.06.2022.

u 13:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

28.06.2022.

u 13:00h

0
F-101 Mehanika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

05.07.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

28.06.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

28.06.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

27.06.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

04.07.2022.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

06.07.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

06.07.2022.

u 09:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

07.07.2022.

u 09:00h

0