JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

01.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
O-04 Engleski jezik 1

26.06.2024.

u 14:00h

27.06.2024.

u 14:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

05.07.2024.

u 10:00h

Vesna Manić
0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

02.07.2024.

u 10:00h

Saša Gocić
0