SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
2573 Matematička fizika

23.08.2022.

u 09:00h

0
IO21 Osnovi računarstva

26.08.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 14:00h

0
M-01 Matematika 1

22.08.2022.

u 09:00h

25.08.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

23.08.2022.

u 09:00h

01.09.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

26.08.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

01.09.2022.

u 13:00h

01.09.2022.

u 13:00h

0
O-05F Engleski jezik 2

01.09.2022.

u 13:00h

01.09.2022.

u 13:00h

0
F-101 Mehanika

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

26.08.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

29.08.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

29.08.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

29.08.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

29.08.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnovi matematičke fizike

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

25.08.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

25.08.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnovi teorijske mehanike

31.08.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnovi statističke fizike

31.08.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike

23.08.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

02.09.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnovi elektrodinamike

29.08.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnovi kvantne mehanike

22.08.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja

26.08.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

25.08.2022.

u 09:00h

0
F-116 Fizički izvori štetnosti

01.09.2022.

u 09:00h

0
F-118 Osnovi biofizike

30.08.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

01.09.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

26.08.2022.

u 14:00h

0
F-124 Laboratorijski praktikum 1

30.08.2022.

u 09:00h

0
F-125 Laboratorijski praktikum 2

25.08.2022.

u 09:00h

0
F-126 Laboratorijski praktikum 3

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-127 Laboratorijski praktikum 4

22.08.2022.

u 09:00h

0