APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-12 Pedagogija

04.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-01 Тeorijska mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-03 Elektrodinamika

04.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Osnovi fizike plazme

06.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-18 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-26 Osnovi energetike

06.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-28 Automatsko upravljanje

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-216 Optoelektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-217 Fizička i tehnička merenja

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-219 Fizika površina i tankih slojeva

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-221 Elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
Fd-13 Nastavna sredstva fizike

06.04.2023.

u 09:00h

0
Fd-15 Fizika u školi

03.04.2023.

u 09:00h

0