JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-12 Pedagogija

23.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-03 Elektrodinamika

19.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-06 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-08 Statistička fizika

26.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Osnovi fizike plazme

06.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-18 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
Pr-29 Simetrije u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-205 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

19.06.2023.

u 09:00h

0
F-212 Osnovi astrofizike

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-213 Savremene metode eksperimentalne fizike

20.06.2023.

u 14:00h

0
F-216 Optoelektronika

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-217 Fizička i tehnička merenja

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-220 Osnovi fizike jonizovanih gasova

20.06.2023.

u 09:00h

0
F-221 Elektronika

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-223 Fizika materijala

15.06.2023.

u 09:00h

0
F-235 Fizika lasera

21.06.2023.

u 16:00h

0
Fd-15 Fizika u školi

16.06.2023.

u 16:00h

0
Fd-16 Školska praksa

09.06.2023.

u 09:00h

0