JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-211 Тeorija čestica i polja

14.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

13.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0