JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-205 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-211 Тeorija čestica i polja

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-218 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-225 Fizika senzora i pretvarača

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-226 Osnovi energetike

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-227 Sistemi za akviziciju podataka

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-228 Automatsko upravljanje

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-229 Simetrije u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

13.06.2022.

u 09:00h

0
Fi-02 Кvantna mehanika

16.06.2022.

u 09:00h

0
Fi-12 Osnovi astrofizike

10.06.2022.

u 09:00h

0
Fi-14 Istorija i filozofija fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
Fi-20 Osnovi fizike jonizovanih gasova

13.06.2022.

u 09:00h

0