JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-205 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-211 Тeorija čestica i polja

01.02.2023.

u 14:00h

0
F-218 Numeričke metode u fizici

08.02.2023.

u 14:00h

0
F-225 Fizika senzora i pretvarača

30.01.2023.

u 14:00h

0
F-226 Osnovi energetike

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-227 Sistemi za akviziciju podataka

03.02.2023.

u 09:00h

0
F-228 Automatsko upravljanje

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-229 Simetrije u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku

09.02.2023.

u 09:00h

0
Fi-02 Кvantna mehanika

09.02.2023.

u 09:00h

0
Fi-1 Pedagogija

07.02.2023.

u 09:00h

0
Fi-12 Osnovi astrofizike

10.02.2023.

u 09:00h

0
Fi-14 Istorija i filozofija fizike

30.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Fi-20 Osnovi fizike jonizovanih gasova

01.02.2023.

u 14:00h

0