JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-205 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
F-211 Тeorija čestica i polja

20.06.2023.

u 16:00h

0
F-218 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-229 Simetrije u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

22.06.2023.

u 09:00h

0
F-240 Metodika nastave informatike

19.06.2023.

u 14:00h

0
Fi-02 Кvantna mehanika

27.06.2023.

u 09:00h

0
Fi-1 Pedagogija

23.06.2023.

u 09:00h

0
Fi-12 Osnovi astrofizike

07.06.2023.

u 09:00h

0
Fi-14 Istorija i filozofija fizike

17.06.2023.

u 09:00h

0
Fi-20 Osnovi fizike jonizovanih gasova

20.06.2023.

u 09:00h

0