JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

17.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA01 Nuklearna fizika

19.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

20.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

16.06.2023.

u 16:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem

22.06.2023.

u 09:00h

0