JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

12.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

11.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

26.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA01 Nuklearna fizika

13.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

03.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

06.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem

06.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

26.06.2023.

u 09:00h

0