I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 09:45 (20.ТMGRAD) Gradski turizam, predavanja kabinet 6
09:45 - 10:30 (20.ТMGRAD) Gradski turizam, vežbe kabinet 6

UTORAK

10:00 - 11:30 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, predavanja laboratorija 114
11:30 - 13:00 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, vežbe laboratorija 114
13:00 - 14:30 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, vežbe kabinet 409

SREDA

08:00 - 09:30 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, predavanja laboratorija 114
09:45 - 10:30 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, vežbe laboratorija 114
14:00 - 15:30 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, predavanja laboratorija 114

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, predavanja 1učionica 24
09:45 - 10:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, vežbe učionica 24
13:00 - 14:30 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, predavanja laboratorija 114
14:30 - 16:00 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, vežbe laboratorija 114
16:15 - 17:45 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, predavanja učionica 28
17:45 - 18:30 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, vežbe učionica 28