I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

07:45 - 09:15 (20.ТMGRAD) Gradski turizam, predavanja kabinet 408
09:15 - 10:00 (20.ТMGRAD) Gradski turizam, vežbe kabinet 408
10:00 - 11:30 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, predavanja kabinet 408
11:30 - 13:00 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, vežbe kabinet 408

UTORAK

10:00 - 11:30 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, predavanja laboratorija 114
11:30 - 13:00 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, vežbe laboratorija 114
13:00 - 14:30 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, vežbe kabinet 409
17:15 - 19:00 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, predavanja učionica 28
19:15 - 20:00 (20.ТMКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije, vežbe laboratorija 114

SREDA

09:30 - 11:00 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, predavanja kabinet 205
11:15 - 12:00 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, vežbe kabinet 205
12:15 - 14:00 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, predavanja kabinet 7

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, predavanja 1učionica 24
09:45 - 10:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, vežbe učionica 24