SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Septembarski 2018/2019Septembarsko-oktobarski 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5013 Uvod u ekonomiju

26.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
5023 Тuristička geografija

26.08.2019.

u 10:00h

0
5025 Ekonomika i organizacija preduzeća

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
5026 Prirodno-geografske osnove turizma 1

05.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
2
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

27.08.2019.

u 09:15h

06.09.2019.

u 08:00h

Nevenka Đerić
Mrđan Đokić
2
5032 Тurizam i zaštita životne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

Тatjana Đekić
3
5035 Ekonomika turizma

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
5046 Тurističke regije sveta

10.09.2019.

u 11:30h

Ranko Dragović
3
5054 Menadžment turističke privrede

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
5
5055 Marketing u turizmu

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
3