MAJSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Majski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5012 Informatika

10.05.2022.

u 09:00h

12.05.2022.

u 09:00h

Milan Bašić
0