NOVEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Novembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

14.11.2019.

u 09:15h

15.11.2019.

u 12:00h

Nevenka Đerić
Mrđan Đokić
1
5046 Тurističke regije sveta

13.11.2019.

u 12:00h

Ranko Dragović
2
5054 Menadžment turističke privrede

18.11.2019.

u 14:00h

Jelena Petrović
2
5055 Marketing u turizmu

18.11.2019.

u 14:00h

Jelena Petrović
1