JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5046 Тurističke regije sveta

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
5055 Marketing u turizmu

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1