MARTOVSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Martovski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

23.03.2020.

u 09:30h

Mrđan Đokić
1
5032 Тurizam i zaštita životne sredine

25.03.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
5046 Тurističke regije sveta

25.03.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

24.03.2020.

u 14:00h

Jelena Petrović
1
5055 Marketing u turizmu

24.03.2020.

u 14:00h

Jelena Petrović
1