JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5027 Prirodno-geografske osnove turizma 2

19.06.2020.

u 08:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
Mrđan Đokić
1
5032 Тurizam i zaštita životne sredine

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
5046 Тurističke regije sveta

17.06.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
1
5054 Menadžment turističke privrede

29.06.2020.

u 11:30h

Jelena Petrović
1