SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Septembarski 2018/2019Septembarsko-oktobarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5002 Matematička geografija

26.08.2019.

u 12:00h

0
5003 Кartografija

26.08.2019.

u 10:30h

28.08.2019.

u 10:30h

0
5006 Računarstvo i informatika

29.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
1
5016 Кlimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

0
5018 Hidrologija

26.08.2019.

u 10:00h

0
5019 Biogeografija

10.09.2019.

u 10:30h

0
5021 Geomorfologija

06.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
5030 Geografija naselja

28.08.2019.

u 09:00h

0
5031 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
5048 Nacionalna geografija

10.09.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
20
5052 Metodika nastave geografije

10.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
6
5053 Тematska kartografija

28.08.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
1