MAJSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Majski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5006 Računarstvo i informatika

10.05.2022.

u 09:00h

12.05.2022.

u 09:00h

Milan Bašić
1
5047 Geografski informacioni sistemi

09.05.2022.

u 12:30h

Milan Đorđević
1
5048 Nacionalna geografija

11.05.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
7
5053 Тematska kartografija

09.05.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
1