SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Septembarski 2022/2023Septembarsko-oktobarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5018 Hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

0
5021 Geomorfologija

25.08.2023.

u 08:00h

0
5022 Demografija

30.08.2023.

u 12:00h

0
5048 Nacionalna geografija

22.08.2023.

u 09:00h

0