JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5016 Кlimatologija

18.06.2020.

u 09:00h

Radomir Ivanović
0
5018 Hidrologija

22.06.2020.

u 12:00h

Radomir Ivanović
0
5021 Geomorfologija

19.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
5031 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

29.06.2020.

u 09:30h

Selim Šaćirović
1
5048 Nacionalna geografija

17.06.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
0
5052 Metodika nastave geografije

17.06.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0