APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5048 Nacionalna geografija

09.04.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
5053 Тematska kartografija

08.04.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
1