NOVEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Novembarski 2019/2020Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Martovski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5021 Geomorfologija

14.11.2019.

u 09:15h

Mrđan Đokić
0
5031 Psihologija

18.11.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
5048 Nacionalna geografija

13.11.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
4