JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5018 Hidrologija

14.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
1
5052 Metodika nastave geografije

07.06.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
2