JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5052 Metodika nastave geografije

28.06.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
5053 Тematska kartografija

03.07.2023.

u 12:00h

Ivan Filipović
1