JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023Majski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Septembarsko-oktobarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5018 Hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
5021 Geomorfologija

30.06.2023.

u 08:00h

0
5022 Demografija

28.06.2023.

u 12:00h

0