JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-109 Geomorfologija

19.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
G-110 Geografija stanovništva

29.06.2020.

u 10:30h

Selim Šaćirović
1
G-114 Тuristička geografija

23.06.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
2
G-115 Geografija lokalne sredine

24.06.2020.

u 12:00h

Тatjana Đekić
1
G-118 Regionalna geografija II

17.06.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G-2004 Geomorfologija

19.06.2020.

u 08:00h

0
O-09 Francuski jezik 1

17.06.2020.

u 08:30h

Selena Stanković
0