JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-101 Matematička geografija

20.06.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G-106 Кlimatologija

07.06.2022.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-108 Hidrologija

06.06.2022.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
0
G-109 Geomorfologija

17.06.2022.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G-111 Industrijska geografija

13.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G-114 Тuristička geografija

14.06.2022.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G-121 Metodika nastave geografije

22.06.2022.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G-2004 Geomorfologija

17.06.2022.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0