DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-1003 Кartografija

25.12.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G-104 Кartografija

25.12.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G-108 Hidrologija

23.12.2019.

u 15:00h

Ljiljana Stričević
1
G-109 Geomorfologija

27.12.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
2
G-112 Agrarna geografija

23.12.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
0
G-116 Nacionalna klimatologija

25.12.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-118 Regionalna geografija II

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G-119 Geografija naselja

23.12.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-2002 Hidrologija

23.12.2019.

u 15:00h

Ljiljana Stričević
0
G-2004 Geomorfologija

27.12.2019.

u 08:00h

0
G-2006 Nacionalna klimatologija

25.12.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-3002 Geografija naselja

23.12.2019.

u 09:00h

0
G-3004 Agrarna geografija

23.12.2019.

u 10:00h

Vukašin Šušić
0
G-3006 Regionalna geografija južne polulopte

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
GI-1001 Informatika

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO41 Informatika

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
1
M-09 Poslovna statistika

23.12.2019.

u 12:00h

0
O-09 Francuski jezik 1

24.12.2019.

u 16:00h

Selena Stanković
0