JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-108 Hidrologija

01.07.2024.

u 09:00h

0