SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Septembarski 2018/2019Septembarsko-oktobarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-1001 Uvod u geografiju

26.08.2019.

u 09:00h

0
G-1002 Matematička geografija

26.08.2019.

u 12:00h

0
G-1003 Кartografija

28.08.2019.

u 10:30h

0
G-1006 Nacionalna ekonomija

26.08.2019.

u 11:00h

Vidoje Stefanović
0
G-102 Geologija sa petrografijom

27.08.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
0
G-103 Nacionalna ekonomija

26.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
G-104 Кartografija

28.08.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
2
G-105 Geološki resursi

27.08.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
1
G-106 Кlimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
G-107 Biogeografija

10.09.2019.

u 10:30h

Ranko Dragović
1
G-108 Hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-109 Geomorfologija

06.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
G-111 Industrijska geografija

26.08.2019.

u 10:00h

0
G-112 Agrarna geografija

27.08.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-113 Regionalna geografija I

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-114 Тuristička geografija

26.08.2019.

u 10:00h

0
G-117 Nacionalna hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-118 Regionalna geografija II

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G-119 Geografija naselja

28.08.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G-120 Geografija Srbije

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G-121 Metodika nastave geografije

10.09.2019.

u 09:30h

0
G-2001 Кlimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

0
G-2002 Hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-2003 Biogeografija

11.09.2019.

u 10:30h

0
G-2004 Geomorfologija

06.09.2019.

u 08:00h

0
G-2005 Geografija lokalne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

0
G-2006 Nacionalna klimatologija

05.09.2019.

u 08:00h

0
G-3002 Geografija naselja

28.08.2019.

u 09:00h

0
G-3003 Industrijska geografija

26.08.2019.

u 11:00h

0
G-3004 Agrarna geografija

27.08.2019.

u 09:00h

0
G-3005 Regionalna geografija severne polulopte

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3006 Regionalna geografija južne polulopte

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3007 Metodika nastave geografije

11.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G-3008 Geografija Srbije

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-3010 Nacionalna hidrologija

26.08.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
IO41 Informatika

29.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
2
M-106 Poslovna matematika

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
O-09 Francuski jezik 1

03.09.2019.

u 11:00h

0
F-02 Fizika

03.09.2019.

u 14:30h

Jasmina Jeknić-Dugić
1