APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-200 Prostorno planiranje

09.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-202 Osnove turizma

09.04.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-203 Zaštita životne sredine

08.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0