DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Decembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-206 Politička geografija

25.12.2019.

u 10:00h

Ranko Dragović
0
G-207 Stanovništvo sveta

25.12.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G-208 Hotelijerstvo

24.12.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G-210 Metodologija Nir-a

24.12.2019.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G-212 GIS

24.12.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G-213 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-214 Svetska privreda

23.12.2019.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G-216 Regionalna geografija Srbije II

25.12.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
0