SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-200 Prostorno planiranje

28.08.2019.

u 12:00h

0
G-201 Тurističke regije sveta

10.09.2019.

u 11:30h

0
G-202 Osnove turizma

28.08.2019.

u 12:00h

0
G-203 Zaštita životne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

0
G-204 Nacionalni parkovi

10.09.2019.

u 11:00h

0
G-205 Тematsko kartiranje

28.08.2019.

u 12:00h

0
G-206 Politička geografija

10.09.2019.

u 12:00h

0
G-207 Stanovništvo sveta

28.08.2019.

u 12:00h

0
G-208 Hotelijerstvo

26.08.2019.

u 10:00h

0
G-209 Regionalna geografija Srbije I

10.09.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
6
G-210 Metodologija Nir-a

27.08.2019.

u 10:00h

0
G-213 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-216 Regionalna geografija Srbije II

10.09.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
3