DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-253 Тurističko uređenje prostora

24.12.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G-254 Banjski turizam

25.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-256 Hotelijerstvo

24.12.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G-258 Ekonomika turizma

24.12.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G-261 Кlimatologija u turizmu

25.12.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G-262 Hidrologija u turizmu

23.12.2019.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G-265 Тurističke regije sveta

25.12.2019.

u 10:00h

Ranko Dragović
1
G-267 GIS

24.12.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G-269 Metodologija NIR-a

24.12.2019.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0