JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam

Januarski 2023/2024Martovski 2023/2024Majski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-267 GIS

30.01.2024.

u 14:00h

0
O-11 Uvod u ekonomiju

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
O-12 Ekonomika i organizacija preduzeća

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0