SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-251 Geografija turističkih naselja

26.08.2019.

u 09:00h

0
G-253 Тurističko uređenje prostora

26.08.2019.

u 10:00h

0
G-254 Banjski turizam

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G-255 Nacionalni parkovi

10.09.2019.

u 11:00h

0
G-256 Hotelijerstvo

26.08.2019.

u 10:00h

0
G-257 Menadžment turističke privrede

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G-258 Ekonomika turizma

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G-260 Nacionalna turistička geografija

28.08.2019.

u 12:00h

0
G-264 Menadžment i marketing turističke destinacije

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G-265 Тurističke regije sveta

10.09.2019.

u 11:30h

Ranko Dragović
1
G-270 Ljudski resursi u turizmu

26.08.2019.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
O-11 Uvod u ekonomiju

26.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
O-12 Ekonomika i organizacija preduzeća

28.08.2019.

u 11:00h

Jelena Petrović
0