SEPTEMBARSKO-OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G120 Тuristička geografija

16.09.2019.

u 10:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

18.09.2019.

u 09:30h

0
G124 Agrarna geografija

18.09.2019.

u 09:00h

0
G136 Geografija lokalne sredine

25.09.2019.

u 11:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

16.09.2019.

u 10:00h

0
G143 Nacionalna klimatologija

19.09.2019.

u 08:00h

0