Nastavni plan za stručni naziv: DIPLOMIRANI GEOGRAF-TURIZMOLOG

Program ovog profila studija omogućava sticanje širokih znanja iz geografije uz neophodna znanja iz ekonomije potrebna radnicima u turizmu.

Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Strani jezik I (Engleski jezik) 1+2 1+2 pu 10
2. Uvod u geografiju 2+0 u 7.5
3. Poslovna matematika 2+2 2+2 pu 10
4. Poslovna statistika 2+2 2+2 pu 10
5. Osnove turizma 2+1 2+1 u 10
6. Informatika 2+0+2 2+0+2 pu 10
7. Uvod u ekonomiju 2+0 2+0 u 10
8. Sociologija 2+0 u 7.5
9. Turistička geografija 2+2 2+2 u 11
10. Kulturno-istorijske osnove turizma 2+2 2+2 u 11
11. Ekonomika i organizacija preduzeća 2+1 2+1 u 11
12. Prirodno-geografske osnove turizma I 2+2 2+2 u 11
13. Prirodno-geografske osnove turizma II 2+2 2+2 u 11
14. Strani jezik II  1+2  1+2 pu 9
15.Geografija stanovništva  2+2  2+2 u 11
16. Nacionalna istorija 2+0 2+0 u 10
17. Turizam i zaštita životne sredine 2+1 2+1 u 13
18. Svetska privreda i turizam 2+1 2+1 u 13
19. Ekonomika turizma 2+1 2+1 u 13
20. Regionalna geografija Evrope sa Rusijom 2+1 2+1 u 13
21. Nacionalna turistička geografija 3+1 3+1 u 13
22. Hotelijerstvo 2+0 u 11
23. Turističke regije sveta 2+2 2+2 u 13
24. Menadžment turističke privrede 2+0 2+0 u 13
25. Marketing u turizmu 2+2 2+2 u 13
26. Turističko uređenje prostora 2+2 2+2 u 13
27. Diplomski ispit 2+0 12
Ukupan fond časova: 15+10+2 11+11+3 13+16 13+16 16+12 16+12 12+15 14+15 300

Legenda:
Fond časova:
a+b+v:
a – časova predavanja
b – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi
Ispiti:
u – ispit se polaže usmeno
pu – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru – ispit se polaže praktično i usmeno
Izborni predmeti:
1. Sociologija
2. Jezička kultura
Strani jezik:
Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik
Engleski jezik (početni kurs)
Ruski jezik (produžni kurs)
Nastava
Nastava se izvodi na  fakultetu  po pravilu  četiri dana u  nedelji i to: ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom. Petkom se izvodi nastava na terenu.
Seminarski radovi
Student u toku studija obavezno radi dva seminarska rada i to jedan iz fizičke, a drugi iz društvene geografije.
Diplomski ispit
Diplomski ispit se  sastoji  iz izrade  diplomskog  rada i njegove odbrane. Temu diplomskog rada student dobija nakon sedmog semestra i radi ga u toku osmog. Diplomski rad se ne može raditi iz opštih predmeta i Geologije.
Student može da brani diplomski rad ako je položio sve ispite predviđene nastavnim planom.