I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 09:30 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
09:45 - 11:15 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
12:15 - 14:00 (H-100-B) Opšta hemija, vežbe 1učionica 121
14:15 - 16:00 (H-119-B) Istorija hemije, predavanja učionica PZ-202
17:00 - 18:30 (IO31-B) Primena računara u hemiji, vežbe 1računarska učionica 118
18:30 - 20:00 (IO31-B) Primena računara u hemiji, vežbe 2računarska učionica 118

UTORAK

07:45 - 10:15 (H-100-B) Opšta hemija, predavanja učionica 121
10:15 - 11:00 (F-01-B) Fizika, predavanja sala 100
11:15 - 12:00 (IO31-B) Primena računara u hemiji, predavanja sala 100
13:15 - 14:00 (F-01-B) Fizika, laboratorijske vežbe 1laboratorija 012 -NIS
14:15 - 15:00 (F-01-B) Fizika, laboratorijske vežbe 2laboratorija 012 -NIS

SREDA

08:15 - 10:00 (F-01-B) Fizika, predavanja sala 100

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (H-100-B) Opšta hemija, predavanja učionica 120
10:15 - 12:00 (H-100-B) Opšta hemija, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
14:30 - 15:15 (O-05-B) Engleski jezik, predavanja učionica 21
15:30 - 17:00 (O-05-B) Engleski jezik, vežbe učionica 21
17:15 - 20:00 (F-105-B) Matematika, vežbe 2učionica 120

PETAK

08:15 - 11:00 (F-105-B) Matematika, predavanja učionica 508
12:00 - 14:30 (F-105-B) Matematika, vežbe 1učionica 301