JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija

Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-04 Matematika

23.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
0
IO31 Primena računara u hemiji

01.07.2020.

u 09:00h

02.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
F-01 Fizika

26.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
H-103 Fizička hemija I

06.07.2020.

u 11:00h

07.07.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-107 Osnovi hemijske veze

25.06.2020.

u 11:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-110 Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-117 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji

07.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-118 Nobelove nagrade u hemiji

03.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-120 Кristalohemija sa osnovama mineralogije

25.06.2020.

u 11:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-121 Odabrana poglavlja iz neorganskih materijala u industriji

06.07.2020.

u 09:00h

07.07.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-124 Analitička hemija životne sredine

01.07.2020.

u 09:00h

02.07.2020.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-127 Metode odvajanja u hemiji I

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

09.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
0