APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-04 Matematika

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Mića Stanković
0
IO31 Primena računara u hemiji

09.04.2020.

u 11:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
O-05 Engleski jezik 2

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Sonja Miletić
0
F-01 Fizika

08.04.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
H-100 Opšta hemija

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
0
H-101 Osnovi neorganske hemije

08.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
0
H-102 Analitička hemija I

08.04.2020.

u 08:00h

10.04.2020.

u 08:00h

Snežana Mitić
0
H-103 Fizička hemija I

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-104 Fizička hemija II

06.04.2020.

u 13:00h

07.04.2020.

u 13:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-105 Analitička hemija II

06.04.2020.

u 08:00h

07.04.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-106 Organska hemija I

10.04.2020.

u 09:00h

0
H-107 Osnovi hemijske veze

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-108 Organska hemija II

10.04.2020.

u 09:00h

0
H-108 Organska hemija II

10.04.2020.

u 09:00h

0
H-109 Analitička hemija III

10.04.2020.

u 11:00h

11.04.2020.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-110 Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-111 Instrumentalna analitička hemija

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-112 Hemija primarnih biomolekula

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-113 Osnovi industrijske hemije

10.04.2020.

u 09:00h

0
H-114 Hemija životne sredine I

10.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-115 Instrumentalne metode u organskoj hemiji

11.04.2020.

u 09:00h

0
H-116 Biohemija I

06.04.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-117 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-118 Nobelove nagrade u hemiji

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-120 Кristalohemija sa osnovama mineralogije

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-121 Odabrana poglavlja iz neorganskih materijala u industriji

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-124 Analitička hemija životne sredine

08.04.2020.

u 08:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-125 Odabrana poglavlja volumetrijske analize

09.04.2020.

u 13:00h

0
H-126 Priprema složenih uzoraka za analizu

09.04.2020.

u 13:00h

0
H-127 Metode odvajanja u hemiji I

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-128 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-129 Тehnologija materijala

09.04.2020.

u 13:00h

10.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-130 Obrada rezultata u analitičkoj hemiji

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-131 Кorozija metala

10.04.2020.

u 11:00h

0
H-132 Zagađivači i zaštita od zagađivanja

10.04.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

10.04.2020.

u 09:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-136 Galvanski procesi

09.04.2020.

u 11:00h

0
H-138 Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji

06.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-139 Odabrana poglavlja instrumentalne analize

06.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-140 Osnovi hemijske mikrobiologije

06.04.2020.

u 13:00h

09.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-140 Osnove mikrobiologije

06.04.2020.

u 13:00h

09.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-141 Nomenklatura u organskoj hemiji

07.04.2020.

u 11:00h

0
H-143 Prehrambeni aditivi

09.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-245 Hemija heterocikličnih jedinjenja

11.04.2020.

u 09:00h

0