DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-04 Matematika

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Mića Stanković
0
IO31 Primena računara u hemiji

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Aleksandar Stamenković
0
O-05 Engleski jezik 2

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
F-01 Fizika

25.12.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
H-100 Opšta hemija

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
0
H-100 Opšta hemija

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
0
H-101 Osnovi neorganske hemije

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 10:00h

Nikola Nikolić
0
H-101 Osnovi neorganske hemije

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 10:00h

Nikola Nikolić
0
H-102 Analitička hemija I

25.12.2019.

u 08:00h

26.12.2019.

u 08:00h

Snežana Mitić
0
H-103 Fizička hemija I

25.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 10:00h

Snežana Тošić
0
H-104 Fizička hemija II

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-105 Analitička hemija II

25.12.2019.

u 08:00h

26.12.2019.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-106 Organska hemija I

28.12.2019.

u 09:00h

0
H-106 Organska hemija I

28.12.2019.

u 09:00h

0
H-107 Osnovi hemijske veze

25.12.2019.

u 13:00h

26.12.2019.

u 13:00h

Nenad Кrstić
0
H-108 Organska hemija II

25.12.2019.

u 11:00h

0
H-108 Organska hemija II

25.12.2019.

u 11:00h

0
H-109 Analitička hemija III

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
1
H-110 Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-111 Instrumentalna analitička hemija

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-112 Hemija primarnih biomolekula

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-113 Osnovi industrijske hemije

27.12.2019.

u 09:00h

0
H-114 Hemija životne sredine I

24.12.2019.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-115 Instrumentalne metode u organskoj hemiji

28.12.2019.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
H-116 Biohemija I

24.12.2019.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-117 Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
H-118 Nobelove nagrade u hemiji

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-120 Кristalohemija sa osnovama mineralogije

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-121 Odabrana poglavlja iz neorganskih materijala u industriji

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Nikola Nikolić
0
H-124 Analitička hemija životne sredine

23.12.2019.

u 13:00h

24.12.2019.

u 13:00h

Sofija Rančić
0
H-125 Odabrana poglavlja volumetrijske analize

27.12.2019.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-126 Priprema složenih uzoraka za analizu

27.12.2019.

u 11:00h

Milan Stojković
0
H-127 Metode odvajanja u hemiji I

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-128 Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
H-129 Тehnologija materijala

23.12.2019.

u 13:00h

24.12.2019.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-130 Obrada rezultata u analitičkoj hemiji

23.12.2019.

u 08:00h

24.12.2019.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-131 Кorozija metala

24.12.2019.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
0
H-131 Кorozija metala

24.12.2019.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
1
H-132 Zagađivači i zaštita od zagađivanja

27.12.2019.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

25.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

25.12.2019.

u 13:00h

26.12.2019.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-136 Galvanski procesi

25.12.2019.

u 13:00h

Aleksandar Bojić
0
H-136 Galvanski procesi

25.12.2019.

u 13:00h

Aleksandar Bojić
0
H-137 Prehrambena organska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
H-138 Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-139 Odabrana poglavlja instrumentalne analize

25.12.2019.

u 13:00h

26.12.2019.

u 13:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-140 Osnovi hemijske mikrobiologije

23.12.2019.

u 15:00h

25.12.2019.

u 15:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-140 Osnove mikrobiologije

23.12.2019.

u 15:00h

25.12.2019.

u 15:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-141 Nomenklatura u organskoj hemiji

23.12.2019.

u 15:00h

24.12.2019.

u 15:00h

Marija Genčić
0
H-143 Prehrambeni aditivi

26.12.2019.

u 08:00h

27.12.2019.

u 08:00h

Milena Miljković
0
H-245 Hemija heterocikličnih jedinjenja

28.12.2019.

u 09:00h

0