OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Opšta hemija, modul Opšta hemija

Oktobarski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-244 Školska praksa 2

19.09.2022.

u 09:00h

20.09.2022.

u 11:00h

Sofija Rančić
0