JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

20.06.2022.

u 11:00h

21.06.2022.

u 11:00h

Milan Mitić
0
H-201-B Savremene optičke metode analize

06.06.2022.

u 11:00h

06.06.2022.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

22.06.2022.

u 11:00h

23.06.2022.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

18.06.2022.

u 09:00h

18.06.2022.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

13.06.2022.

u 11:00h

13.06.2022.

u 12:00h

Milan Stojković
0
H-205-B Organske sinteze

08.06.2022.

u 11:00h

08.06.2022.

u 12:00h

Niko Radulović
0
H-206-B Dinamička biohemija

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

17.06.2022.

u 10:00h

17.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-208-B Hemometrija

06.06.2022.

u 08:00h

07.06.2022.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-209-B Dinamička stereohemija

18.06.2022.

u 09:00h

18.06.2022.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-210-B Тeorijska neorganska hemija

14.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-211-B Neorganska hemija 2

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-222-B Bioneorganska hemija

13.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

13.06.2022.

u 09:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

18.06.2022.

u 11:00h

18.06.2022.

u 12:00h

Gordana Stojanović
0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

21.06.2022.

u 08:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-226-B Hemija površina i koloidna hemija

09.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-227-B Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.06.2022.

u 10:00h

09.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-228-B Fizička hemija čvrstog stanja

08.06.2022.

u 08:00h

08.06.2022.

u 09:00h

Snežana Тošić
Jelena Mrmošanin
0
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

08.06.2022.

u 09:00h

08.06.2022.

u 10:00h

Niko Radulović
0
H-230-B Viši kurs organske hemije

17.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 10:00h

Marija Genčić
0
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

17.06.2022.

u 08:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

20.06.2022.

u 08:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
0
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

20.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0