JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

06.06.2024.

u 12:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-208-B Hemometrija

11.06.2024.

u 08:00h

11.06.2024.

u 08:00h

0