OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

21.09.2020.

u 09:00h

22.09.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-201-B Savremene optičke metode analize

24.09.2020.

u 09:00h

0
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

25.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

19.09.2020.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

23.09.2020.

u 09:00h

0
H-205-B Organske sinteze

25.09.2020.

u 11:00h

0
H-206-B Dinamička biohemija

28.09.2020.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

25.09.2020.

u 11:00h

0
H-208-B Hemometrija

21.09.2020.

u 08:00h

22.09.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-209-B Dinamička stereohemija

19.09.2020.

u 09:00h

0
H-210-B Тeorijska neorganska hemija

24.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-211-B Neorganska hemija 2

21.09.2020.

u 11:00h

22.09.2020.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
H-222-B Bioneorganska hemija

29.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
0
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

29.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

26.09.2020.

u 09:00h

0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

29.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Milan Mitić
0
H-226-B Hemija površina i koloidna hemija

28.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-227-B Metodologija naučno-istraživačkog rada

29.09.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-228-B Fizička hemija čvrstog stanja

30.09.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

30.09.2020.

u 09:00h

0
H-230-B Viši kurs organske hemije

23.09.2020.

u 11:00h

0
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

30.09.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

23.09.2020.

u 11:00h

24.09.2020.

u 11:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
0
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

28.09.2020.

u 11:00h

30.09.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0