DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

23.12.2019.

u 09:00h

0
H-205-B Organske sinteze

24.12.2019.

u 09:00h

Niko Radulović
1
H-206-B Dinamička biohemija

27.12.2019.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

0
H-211-B Neorganska hemija 2

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

28.12.2019.

u 09:00h

0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-230-B Viši kurs organske hemije

24.12.2019.

u 09:00h

0
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

26.12.2019.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

24.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 11:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
0
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Maja Stanković
0