APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

07.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
H-201-B Savremene optičke metode analize

06.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

0
H-208-B Hemometrija

05.04.2023.

u 08:00h

05.04.2023.

u 08:00h

0