SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

24.08.2020.

u 09:00h

25.08.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
3
H-201-B Savremene optičke metode analize

27.08.2020.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
3
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

29.08.2020.

u 07:00h

Gordana Stojanović
2
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

29.08.2020.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

26.08.2020.

u 09:00h

Milan Stojković
2
H-205-B Organske sinteze

28.08.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
2
H-206-B Dinamička biohemija

02.09.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

31.08.2020.

u 11:00h

0
H-208-B Hemometrija

25.08.2020.

u 08:00h

26.08.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-209-B Dinamička stereohemija

05.09.2020.

u 09:00h

0
H-210-B Тeorijska neorganska hemija

31.08.2020.

u 09:00h

01.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-211-B Neorganska hemija 2

02.09.2020.

u 09:00h

03.09.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-222-B Bioneorganska hemija

03.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
1
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

03.09.2020.

u 09:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

29.08.2020.

u 09:00h

0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

03.09.2020.

u 11:00h

04.09.2020.

u 11:00h

Milan Mitić
2
H-226-B Hemija površina i koloidna hemija

27.08.2020.

u 09:00h

28.08.2020.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-227-B Metodologija naučno-istraživačkog rada

28.08.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-228-B Fizička hemija čvrstog stanja

01.09.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

31.08.2020.

u 11:00h

0
H-230-B Viši kurs organske hemije

04.09.2020.

u 09:00h

0
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

25.08.2020.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

03.09.2020.

u 11:00h

04.09.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
0
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

24.08.2020.

u 11:00h

25.08.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
1