SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Istraživanje i razvoj

Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200-B Elektrohemija

02.09.2021.

u 11:00h

03.09.2021.

u 11:00h

Milan Mitić
0
H-201-B Savremene optičke metode analize

27.08.2021.

u 11:00h

27.08.2021.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.08.2021.

u 11:00h

24.08.2021.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

28.08.2021.

u 09:00h

28.08.2021.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

25.08.2021.

u 11:00h

25.08.2021.

u 12:00h

Milan Stojković
0
H-205-B Organske sinteze

01.09.2021.

u 11:00h

01.09.2021.

u 12:00h

Niko Radulović
0
H-206-B Dinamička biohemija

26.08.2021.

u 10:00h

26.08.2021.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

30.08.2021.

u 10:00h

30.08.2021.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-208-B Hemometrija

02.09.2021.

u 08:00h

02.09.2021.

u 10:00h

Violeta Mitić
0
H-209-B Dinamička stereohemija

28.08.2021.

u 09:00h

28.08.2021.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
H-210-B Тeorijska neorganska hemija

23.08.2021.

u 09:00h

24.08.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-211-B Neorganska hemija 2

30.08.2021.

u 09:00h

31.08.2021.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-222-B Bioneorganska hemija

30.08.2021.

u 09:00h

31.08.2021.

u 13:00h

Nenad Кrstić
0
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

30.08.2021.

u 09:00h

30.08.2021.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

04.09.2021.

u 09:00h

04.09.2021.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

03.09.2021.

u 08:00h

03.09.2021.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-226-B Hemija površina i koloidna hemija

03.09.2021.

u 09:00h

04.09.2021.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
0
H-227-B Metodologija naučno-istraživačkog rada

03.09.2021.

u 08:00h

03.09.2021.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-228-B Fizička hemija čvrstog stanja

27.08.2021.

u 08:00h

27.08.2021.

u 09:00h

Snežana Тošić
Jelena Mrmošanin
0
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

27.08.2021.

u 09:00h

27.08.2021.

u 10:00h

Niko Radulović
0
H-230-B Viši kurs organske hemije

01.09.2021.

u 09:00h

01.09.2021.

u 10:00h

Marija Genčić
0
H-231-B Odabrana poglavlja fizičke hemije

01.09.2021.

u 08:00h

01.09.2021.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
H-232-B Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

25.08.2021.

u 08:00h

25.08.2021.

u 09:00h

Goran Petrović
Ivan Palić
0
H-233-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

25.08.2021.

u 09:00h

26.08.2021.

u 09:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0