DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

23.12.2019.

u 09:00h

0
H-205-B Organske sinteze

24.12.2019.

u 09:00h

Niko Radulović
1
H-206-B Dinamička biohemija

27.12.2019.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

0
H-218-B Metodika nastave hemije 2

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-219-B Školska praksa 2

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

28.12.2019.

u 09:00h

0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-234-B Nobelove nagrade u hemiji

26.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-235-B Rad sa darovitim učenicima

24.12.2019.

u 11:00h

25.12.2019.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-236-B Monitoring životne sredine

26.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

Jelena Mitrović
Marjan Ranđelović
0
H-238-B Aktivno učenje u hemiji

25.12.2019.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
Тatjana Anđelković
0
H-239-B Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli

25.12.2019.

u 11:00h

0