JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-B Pedagogija

14.06.2022.

u 09:00h

0
O-01-B Pedagogija

14.06.2022.

u 09:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

14.06.2022.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
O-02-B Psihologija

13.06.2022.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
O-02-B Psihologija

13.06.2022.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
H-200-B Elektrohemija

20.06.2022.

u 11:00h

21.06.2022.

u 11:00h

Milan Mitić
0
H-201-B Savremene optičke metode analize

06.06.2022.

u 11:00h

06.06.2022.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

22.06.2022.

u 11:00h

23.06.2022.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

18.06.2022.

u 09:00h

18.06.2022.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

13.06.2022.

u 11:00h

13.06.2022.

u 12:00h

Milan Stojković
0
H-205-B Organske sinteze

08.06.2022.

u 11:00h

08.06.2022.

u 12:00h

Niko Radulović
0
H-206-B Dinamička biohemija

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-207-B Industrijska hemija

17.06.2022.

u 10:00h

17.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-209-B Dinamička stereohemija

18.06.2022.

u 09:00h

18.06.2022.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-214-B Metodika nastave hemije 1

17.06.2022.

u 09:00h

18.06.2022.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-215-B Školska praksa 1

16.06.2022.

u 08:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Jelena Mitrović
0
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

10.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 10:00h

Danijela Кostić
0
H-217-B Školski ogledi u neorganskoj hemiji

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-218-B Metodika nastave hemije 2

06.06.2022.

u 09:00h

07.06.2022.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-219-B Školska praksa 2

20.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
H-222-B Bioneorganska hemija

13.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

13.06.2022.

u 09:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

18.06.2022.

u 11:00h

18.06.2022.

u 12:00h

Gordana Stojanović
0
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

21.06.2022.

u 08:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-234-B Nobelove nagrade u hemiji

09.06.2022.

u 09:00h

09.06.2022.

u 10:00h

Danijela Кostić
0
H-235-B Rad sa darovitim učenicima

15.06.2022.

u 08:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-236-B Monitoring životne sredine

06.06.2022.

u 11:00h

07.06.2022.

u 11:00h

Jelena Mitrović
Marjan Ranđelović
0
H-238-B Aktivno učenje u hemiji

15.06.2022.

u 08:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
Тatjana Anđelković
0
H-239-B Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli

15.06.2022.

u 08:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Snežana Jovanović
0