JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-B Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

23.06.2020.

u 10:00h

0
O-02-B Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

0
H-200-B Elektrohemija

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
3
H-201-B Savremene optičke metode analize

24.06.2020.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
2
H-202-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
1
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

20.06.2020.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

19.06.2020.

u 11:00h

Milan Stojković
7
H-205-B Organske sinteze

22.06.2020.

u 09:00h

0
H-206-B Dinamička biohemija

24.06.2020.

u 11:00h

Ivan Palić
9
H-207-B Industrijska hemija

23.06.2020.

u 09:00h

0
H-214-B Metodika nastave hemije 1

19.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-215-B Školska praksa 1

22.06.2020.

u 09:00h

0
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-217-B Školski ogledi u neorganskoj hemiji

26.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-218-B Metodika nastave hemije 2

17.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Sofija Rančić
2
H-219-B Školska praksa 2

29.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 13:00h

Sofija Rančić
2
H-222-B Bioneorganska hemija

27.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
2
H-223-B Hemija vode i otpadnih voda

27.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
1
H-224-B Hemija sekundarnih metabolita

17.06.2020.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
H-225-B Fizičko-hemijske osnove metoda odvajanja u hemiji

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
8
H-234-B Nobelove nagrade u hemiji

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-235-B Rad sa darovitim učenicima

26.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
2
H-236-B Monitoring životne sredine

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Jelena Mitrović
Marjan Ranđelović
2
H-238-B Aktivno učenje u hemiji

30.06.2020.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
Тatjana Anđelković
0
H-239-B Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli

27.06.2020.

u 11:00h

0