JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014, modul Profesor hemije

Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-B Pedagogija

03.02.2023.

u 08:00h

03.02.2023.

u 09:00h

0
O-02-B Psihologija

02.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
H-200-B Elektrohemija

30.01.2023.

u 12:00h

30.01.2023.

u 14:00h

0
H-201-B Savremene optičke metode analize

09.02.2023.

u 12:00h

0
H-203-B Odabrana poglavlja organske hemije

11.02.2023.

u 09:00h

0
H-204-B Savremene elektroanalitičke metode

11.02.2023.

u 09:00h

0
H-205-B Organske sinteze

03.02.2023.

u 12:00h

04.02.2023.

u 11:00h

0
H-206-B Dinamička biohemija

07.02.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
1
H-207-B Industrijska hemija

10.02.2023.

u 12:00h

0
H-209-B Dinamička stereohemija

11.02.2023.

u 09:00h

0
H-216-B Školski ogledi u organskoj hemiji

06.02.2023.

u 13:00h

0