SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

06.09.2019.

u 12:00h

09.09.2019.

u 13:00h

Milan Mitić
5
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

31.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 07:00h

Gordana Stojanović
2
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-240-B Industrijska hemija 1

27.08.2019.

u 10:00h

0
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

29.08.2019.

u 10:00h

02.09.2019.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-242-B Hemija organskih polimera

03.09.2019.

u 13:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

26.08.2019.

u 09:00h

Goran Petrović
2
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
2
H-245-B Industrijska hemija 2

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Milena Miljković
4
H-246-B Primenjena hemija nemetala

06.08.2019.

u 13:00h

09.09.2019.

u 13:00h

Nikola Nikolić
0
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Goran Petrović
1
H-248-B Кinetika i kataliza

02.09.2019.

u 13:00h

Emilija Pecev-Marinković
4
H-249-B Neorganski materijali u industriji

03.09.2019.

u 13:00h

05.09.2019.

u 13:00h

Nikola Nikolić
0
H-250-B Industrijski procesi

26.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
1
H-251-B Studijski istraživački rad

02.09.2019.

u 13:00h

13.09.2019.

u 11:00h

13.09.2019.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
Тatjana Anđelković
Jelena Mitrović
4
H-259-B Analiza životnih namirnica

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

10.09.2019.

u 09:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

03.09.2019.

u 09:00h

Niko Radulović
1
H-263-B Hemija voda i zemljišta

06.09.2019.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

13.09.2019.

u 12:00h

Nikola Nikolić
2
H-265-B Bioanalitička hemija

27.08.2019.

u 10:00h

0
H-266-B Medicinska hemija

27.08.2019.

u 10:00h

0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Milena Miljković
2
H-268-B Кinetičke metode analize

04.09.2019.

u 08:00h

05.09.2019.

u 08:00h

Snežana Mitić
0