OKTOBAR III ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Oktobar III 2018/2019Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-251-B Studijski istraživački rad

23.10.2019.

u 12:00h

24.10.2019.

u 10:00h

Goran Petrović
Milan Mitić
2