DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Decembarski 2021/2022Aprilski 2021/2022Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

25.12.2021.

u 09:00h

25.12.2021.

u 10:00h

Gordana Stojanović
0
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

20.12.2021.

u 09:00h

21.12.2021.

u 09:00h

Nenad Кrstić
0
H-243-B Primenjena organska hemija

24.12.2021.

u 11:00h

24.12.2021.

u 13:00h

Goran Petrović
3
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

20.12.2021.

u 11:00h

21.12.2021.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
1
H-245-B Industrijska hemija 2

22.12.2021.

u 11:00h

23.12.2021.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-250-B Industrijski procesi

20.12.2021.

u 13:00h

21.12.2021.

u 13:00h

Marjan Ranđelović
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

24.12.2021.

u 12:00h

24.12.2021.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-262-B Forenzička hemija

24.12.2021.

u 13:00h

24.12.2021.

u 14:00h

Niko Radulović
0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

20.12.2021.

u 08:00h

20.09.2022.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-264-B Hemija u poljoprivredi

22.12.2021.

u 09:00h

23.12.2021.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

24.12.2021.

u 09:00h

24.12.2021.

u 10:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

22.12.2021.

u 08:00h

22.12.2021.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
0