JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
1
H-224A-B Hemija sekundarnih metabolita

17.06.2020.

u 09:00h

Gordana Stojanović
2
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

17.06.2020.

u 13:00h

18.06.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
1
H-240-B Industrijska hemija 1

20.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
Aleksandra Zarubica
5
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
Nenad Кrstić
2
H-242-B Hemija organskih polimera

24.06.2020.

u 09:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
2
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

25.06.2020.

u 11:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
7
H-245-B Industrijska hemija 2

19.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-246-B Primenjena hemija nemetala

19.06.2020.

u 08:00h

20.06.2020.

u 08:00h

Nikola Nikolić
1
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

26.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
3
H-248-B Кinetika i kataliza

23.06.2020.

u 09:00h

0
H-249-B Neorganski materijali u industriji

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
1
H-250-B Industrijski procesi

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marjan Ranđelović
1
H-259-B Analiza životnih namirnica

26.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

26.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
3
H-262-B Forenzička hemija

29.06.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
11
H-263-B Hemija voda i zemljišta

27.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
5
H-264-B Hemija u poljoprivredi

29.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 13:00h

Nikola Nikolić
3
H-265-B Bioanalitička hemija

17.06.2020.

u 09:00h

0
H-266-B Medicinska hemija

17.06.2020.

u 09:00h

0
H-267-B Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

27.06.2020.

u 11:00h

30.06.2020.

u 11:00h

Milena Miljković
0
H-268-B Кinetičke metode analize

29.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 13:00h

Snežana Mitić
0