JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-248-B Кinetika i kataliza

30.01.2023.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
1
H-265-B Bioanalitička hemija

01.02.2023.

u 13:00h

0