JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

18.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
10
O-05-B Engleski jezik

18.06.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
1
F-01-B Fizika

20.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
2
F-105-B Matematika

26.06.2020.

u 11:00h

30.06.2020.

u 11:00h

Mića Stanković
7
H-100-B Opšta hemija

29.06.2020.

u 11:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Maja Stanković
6
H-101-B Osnove neorganske hemije

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Nikola Nikolić
16
H-102-B Analitička hemija 1

23.06.2020.

u 08:00h

24.06.2020.

u 08:00h

Snežana Mitić
14
H-103-B Organska hemija 1

27.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
Aleksandra Đorđević
8
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
26
H-105-B Analitička hemija 2

22.06.2020.

u 08:00h

24.06.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
17
H-106-B Fizička hemija 1

27.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
15
H-107-B Organska hemija 2

20.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 07:00h

Niko Radulović
7
H-108-B Struktura atoma i molekula

19.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
6
H-109-B Analitička hemija 3

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
28
H-110-B Fizička hemija 2

29.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Snežana Тošić
14
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

17.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
23
H-112-B Preparativna organska hemija

23.06.2020.

u 09:00h

Marija Genčić
7
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

25.06.2020.

u 13:00h

29.06.2020.

u 13:00h

Aleksandra Pavlović
8
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

24.06.2020.

u 13:00h

26.06.2020.

u 13:00h

Danijela Кostić
5
H-115-B Osnove industrijske hemije

17.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
8
H-116-B Osnove hemije životne sredine

18.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
1
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

27.06.2020.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
H-118-B Biohemija

30.06.2020.

u 09:00h

Ivan Palić
14
H-119-B Istorija hemije

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Danijela Кostić
1
H-120-B Osnovi mineralogije

17.06.2020.

u 11:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Maja Stanković
6
H-121-B Statistička obrada rezultata

17.06.2020.

u 08:00h

18.06.2020.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-122-B Nomenklatura u organskoj hemiji

25.06.2020.

u 11:00h

Marija Genčić
2
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

22.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 11:00h

Nikola Nikolić
19
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

18.06.2020.

u 11:00h

Jelena Nikolić
5
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

18.06.2020.

u 11:00h

Milan Stojković
18
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

17.06.2020.

u 13:00h

18.06.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
3
H-127-B Prehrambeni aditivi

17.06.2020.

u 13:00h

18.06.2020.

u 13:00h

Milena Miljković
1
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

19.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
14
H-129-B Farmaceutska hemija

19.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
3
H-130-B Кorozija i zaštita metala

24.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
13
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

24.06.2020.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
4
H-132-B Molekulski spektri

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
7
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

23.06.2020.

u 09:00h

Marija Genčić
9
H-134-B Osnove tehnologije materijala

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
4
H-135-B Prehrambena organska hemija

26.06.2020.

u 09:00h

Snežana Jovanović
4