DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-101-B Osnove neorganske hemije

23.12.2019.

u 08:00h

24.12.2019.

u 08:00h

Nikola Nikolić
0
H-102-B Analitička hemija 1

25.12.2019.

u 08:00h

26.12.2019.

u 08:00h

Snežana Mitić
2
H-103-B Organska hemija 1

28.12.2019.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
5
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

27.12.2019.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
4
H-109-B Analitička hemija 3

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
4
H-110-B Fizička hemija 2

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Snežana Тošić
2
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Dragan Đorđević
0
H-112-B Preparativna organska hemija

27.12.2019.

u 09:00h

Marija Genčić
2
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

28.12.2019.

u 09:00h

Gordana Stojanović
5
H-118-B Biohemija

24.12.2019.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Nikola Nikolić
1
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

27.12.2019.

u 11:00h

0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

27.12.2019.

u 11:00h

0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

27.12.2019.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-130-B Кorozija i zaštita metala

24.12.2019.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
6
H-132-B Molekulski spektri

26.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

23.12.2019.

u 11:00h

0
H-134-B Osnove tehnologije materijala

25.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
4
H-135-B Prehrambena organska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

Snežana Jovanović
5