JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

13.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
F-01-B Fizika

20.06.2022.

u 08:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

18.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Mića Stanković
0
H-100-B Opšta hemija

10.06.2022.

u 09:00h

11.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-101-B Osnove neorganske hemije

14.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-102-B Analitička hemija 1

22.06.2022.

u 08:00h

23.06.2022.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-103-B Organska hemija 1

17.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
0
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

10.06.2022.

u 13:00h

13.06.2022.

u 14:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-105-B Analitička hemija 2

06.06.2022.

u 08:00h

07.06.2022.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-106-B Fizička hemija 1

20.06.2022.

u 11:00h

21.06.2022.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-107-B Organska hemija 2

08.06.2022.

u 11:00h

08.06.2022.

u 12:00h

Niko Radulović
0
H-108-B Struktura atoma i molekula

13.06.2022.

u 11:00h

14.06.2022.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-109-B Analitička hemija 3

09.06.2022.

u 11:00h

10.06.2022.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-110-B Fizička hemija 2

16.06.2022.

u 11:00h

17.06.2022.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

22.06.2022.

u 11:00h

23.06.2022.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-112-B Preparativna organska hemija

15.06.2022.

u 11:00h

15.06.2022.

u 12:00h

Marija Genčić
0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

15.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

09.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-115-B Osnove industrijske hemije

08.06.2022.

u 09:00h

08.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
H-116-B Osnove hemije životne sredine

13.06.2022.

u 08:00h

13.06.2022.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

18.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
H-118-B Biohemija

23.06.2022.

u 08:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-119-B Istorija hemije

10.06.2022.

u 11:00h

10.06.2022.

u 12:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

06.06.2022.

u 11:00h

07.06.2022.

u 11:00h

Nenad Кrstić
0
H-121-B Statistička obrada rezultata

06.06.2022.

u 10:00h

06.06.2022.

u 12:00h

Violeta Mitić
0
H-122-B Nomenklatura u organskoj hemiji

14.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 10:00h

Marija Genčić
0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

14.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

08.06.2022.

u 09:00h

08.06.2022.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

08.06.2022.

u 09:00h

08.06.2022.

u 10:00h

Milan Stojković
0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

22.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

06.06.2022.

u 10:00h

06.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

06.06.2022.

u 11:00h

07.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

17.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

17.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-132-B Molekulski spektri

13.06.2022.

u 11:00h

14.06.2022.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

14.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 10:00h

Marija Genčić
0
H-134-B Osnove tehnologije materijala

21.06.2022.

u 08:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-135-B Prehrambena organska hemija

21.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Snežana Jovanović
0