SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

07.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
9
O-05-B Engleski jezik

30.08.2019.

u 13:00h

02.09.2019.

u 13:00h

Sonja Miletić
0
F-01-B Fizika

09.09.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
8
F-105-B Matematika

03.09.2019.

u 10:00h

05.09.2019.

u 10:00h

Mića Stanković
17
H-100-B Opšta hemija

28.08.2019.

u 10:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
H-101-B Osnove neorganske hemije

26.08.2019.

u 14:00h

04.09.2019.

u 08:00h

Nikola Nikolić
6
H-102-B Analitička hemija 1

29.08.2019.

u 08:00h

02.09.2019.

u 08:00h

Snežana Mitić
10
H-103-B Organska hemija 1

31.08.2019.

u 09:00h

Gordana Stojanović
18
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

04.09.2019.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
15
H-105-B Analitička hemija 2

06.09.2019.

u 08:00h

09.09.2019.

u 08:00h

Violeta Mitić
12
H-106-B Fizička hemija 1

27.08.2019.

u 10:00h

29.08.2019.

u 10:00h

Snežana Тošić
7
H-107-B Organska hemija 2

02.09.2019.

u 16:00h

Niko Radulović
22
H-108-B Struktura atoma i molekula

03.09.2019.

u 13:00h

05.09.2019.

u 13:00h

Emilija Pecev-Marinković
14
H-109-B Analitička hemija 3

26.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
11
H-110-B Fizička hemija 2

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Snežana Тošić
7
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
5
H-112-B Preparativna organska hemija

31.08.2019.

u 09:00h

Niko Radulović
15
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.09.2019.

u 13:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
24
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

27.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 10:00h

Danijela Кostić
4
H-115-B Osnove industrijske hemije

02.09.2019.

u 13:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
5
H-116-B Osnove hemije životne sredine

05.09.2019.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

30.08.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Olga Jovanović
17
H-118-B Biohemija

28.08.2019.

u 09:00h

Ivan Palić
4
H-119-B Istorija hemije

30.08.2019.

u 13:00h

02.09.2019.

u 13:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

07.09.2019.

u 11:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Nenad Кrstić
1
H-121-B Statistička obrada rezultata

07.09.2019.

u 11:00h

10.09.2019.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-122-B Nomenklatura u organskoj hemiji

03.09.2019.

u 10:00h

0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

03.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 12:00h

Nikola Nikolić
1
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

07.09.2019.

u 09:00h

0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

07.09.2019.

u 09:00h

Milan Stojković
5
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Milena Miljković
0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

02.09.2019.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
2
H-130-B Кorozija i zaštita metala

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 07:00h

Aleksandar Bojić
5
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-132-B Molekulski spektri

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

04.09.2019.

u 09:00h

0
H-134-B Osnove tehnologije materijala

27.08.2019.

u 13:00h

06.09.2019.

u 11:00h

Aleksandra Zarubica
6
H-135-B Prehrambena organska hemija

06.09.2019.

u 08:00h

Snežana Jovanović
8