JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

08.02.2023.

u 11:00h

Aleksandar Stamenković
3
F-01-B Fizika

01.02.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
F-105-B Matematika

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

02.02.2023.

u 08:00h

03.02.2023.

u 08:00h

0
H-103-B Organska hemija 1

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
8
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

09.02.2023.

u 10:00h

0
H-105-B Analitička hemija 2

09.02.2023.

u 12:00h

10.02.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
15
H-106-B Fizička hemija 1

30.01.2023.

u 09:00h

31.01.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
12
H-107-B Organska hemija 2

03.02.2023.

u 12:00h

04.02.2023.

u 11:00h

Niko Radulović
3
H-108-B Struktura atoma i molekula

02.02.2023.

u 10:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
1
H-109-B Analitička hemija 3

31.01.2023.

u 12:00h

01.02.2023.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
1
H-110-B Fizička hemija 2

06.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
3
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

07.02.2023.

u 12:00h

0
H-112-B Preparativna organska hemija

08.02.2023.

u 11:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Marija Genčić
1
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
40
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

06.02.2023.

u 09:00h

Danijela Кostić
20
H-115-B Osnove industrijske hemije

01.02.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
15
H-116-B Osnove hemije životne sredine

30.01.2023.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
18
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

11.02.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
2
H-118-B Biohemija

07.02.2023.

u 12:00h

0
H-120-B Osnovi mineralogije

07.02.2023.

u 12:00h

0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

02.02.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

09.02.2023.

u 12:00h

0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

11.02.2023.

u 09:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

31.01.2023.

u 10:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Maja Stanković
19
H-127-B Prehrambeni aditivi

31.01.2023.

u 10:00h

0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

30.01.2023.

u 10:00h

0
H-129-B Farmaceutska hemija

09.02.2023.

u 10:00h

0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

10.02.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
3
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

01.02.2023.

u 11:00h

02.02.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

03.02.2023.

u 10:00h

0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

08.02.2023.

u 11:00h

Marija Genčić
1
H-134-B Osnove tehnologije materijala

10.02.2023.

u 12:00h

0
H-135-B Prehrambena organska hemija

07.02.2023.

u 10:00h

0