JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

23.01.2024.

u 10:00h

23.01.2024.

u 10:00h

Aleksandar Stamenković
0
F-01-B Fizika

01.02.2024.

u 08:00h

01.02.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

26.01.2024.

u 15:00h

29.01.2024.

u 10:00h

Mića Stanković
2
H-102-B Analitička hemija 1

31.01.2024.

u 08:00h

02.02.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-103-B Organska hemija 1

05.02.2024.

u 10:00h

05.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
5
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

09.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

09.02.2024.

u 09:00h

10.02.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
13
H-106-B Fizička hemija 1

06.02.2024.

u 08:00h

07.02.2024.

u 08:00h

Snežana Тošić
5
H-107-B Organska hemija 2

31.01.2024.

u 10:00h

01.02.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
2
H-108-B Struktura atoma i molekula

14.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
10
H-109-B Analitička hemija 3

13.02.2024.

u 09:00h

14.02.2024.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
3
H-110-B Fizička hemija 2

30.01.2024.

u 08:00h

31.01.2024.

u 12:00h

Snežana Тošić
3
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

12.02.2024.

u 11:00h

13.02.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
0
H-112-B Preparativna organska hemija

24.01.2024.

u 10:00h

24.01.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
1
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

05.02.2024.

u 08:00h

06.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
11
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

25.01.2024.

u 08:00h

26.01.2024.

u 08:00h

Danijela Кostić
1
H-115-B Osnove industrijske hemije

12.02.2024.

u 09:00h

12.02.2024.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
3
H-116-B Osnove hemije životne sredine

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
2
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

10.02.2024.

u 09:00h

10.02.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
2
H-118-B Biohemija

29.01.2024.

u 12:00h

29.01.2024.

u 12:00h

Ivan Palić
0
H-119-B Istorija hemije

26.01.2024.

u 08:00h

26.01.2024.

u 08:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

14.02.2024.

u 13:00h

14.02.2024.

u 13:00h

Maja Stanković
0
H-121-B Statistička obrada rezultata

14.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
1
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

07.02.2024.

u 10:00h

07.02.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

07.02.2024.

u 10:00h

07.02.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

14.02.2024.

u 13:00h

14.02.2024.

u 13:00h

Maja Stanković
2
H-127-B Prehrambeni aditivi

14.02.2024.

u 13:00h

14.02.2024.

u 13:00h

Milena Miljković
1
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

05.02.2024.

u 12:00h

05.02.2024.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

05.02.2024.

u 10:00h

05.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

12.02.2024.

u 09:00h

12.02.2024.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
5
H-132-B Molekulski spektri

14.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

26.01.2024.

u 10:00h

26.01.2024.

u 10:00h

Ivan Palić
3
H-134-B Osnove tehnologije materijala

02.02.2024.

u 10:00h

02.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Zarubica
1
H-135-B Prehrambena organska hemija

02.02.2024.

u 10:00h

02.02.2024.

u 10:00h

Snežana Jevtović
0