APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

06.04.2023.

u 14:00h

06.04.2023.

u 14:00h

0
F-01-B Fizika

05.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-105-B Matematika

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 08:00h

0
H-105-B Analitička hemija 2

06.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
H-106-B Fizička hemija 1

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 08:00h

0
H-107-B Organska hemija 2

05.04.2023.

u 11:00h

06.04.2023.

u 12:00h

0
H-108-B Struktura atoma i molekula

04.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 14:00h

0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 10:00h

0
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

07.04.2023.

u 12:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
H-115-B Osnove industrijske hemije

05.04.2023.

u 13:00h

05.04.2023.

u 14:00h

0
H-116-B Osnove hemije životne sredine

03.04.2023.

u 12:00h

03.04.2023.

u 12:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

04.04.2023.

u 12:00h

05.04.2023.

u 13:00h

0
H-127-B Prehrambeni aditivi

04.04.2023.

u 12:00h

04.04.2023.

u 12:00h

0