APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

06.04.2023.

u 14:00h

06.04.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
5
F-01-B Fizika

05.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
F-105-B Matematika

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 08:00h

Mića Stanković
1
H-105-B Analitička hemija 2

06.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
7
H-106-B Fizička hemija 1

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
2
H-107-B Organska hemija 2

05.04.2023.

u 11:00h

06.04.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
4
H-108-B Struktura atoma i molekula

04.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 14:00h

Emilija Pecev-Marinković
7
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
30
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

07.04.2023.

u 12:00h

07.04.2023.

u 12:00h

Danijela Кostić
9
H-115-B Osnove industrijske hemije

05.04.2023.

u 13:00h

05.04.2023.

u 14:00h

Aleksandar Bojić
12
H-116-B Osnove hemije životne sredine

03.04.2023.

u 12:00h

03.04.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
7
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

04.04.2023.

u 12:00h

05.04.2023.

u 13:00h

Maja Stanković
5
H-127-B Prehrambeni aditivi

04.04.2023.

u 12:00h

04.04.2023.

u 12:00h

Milena Miljković
1