APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

09.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
2
F-01-B Fizika

10.04.2024.

u 08:00h

10.04.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

08.04.2024.

u 08:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Mića Stanković
3
H-100-B Opšta hemija

11.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
Nikola Nikolić
0
H-105-B Analitička hemija 2

11.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
6
H-106-B Fizička hemija 1

08.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Snežana Тošić
5
H-107-B Organska hemija 2

10.04.2024.

u 08:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
6
H-108-B Struktura atoma i molekula

12.04.2024.

u 08:00h

12.04.2024.

u 08:00h

Emilija Pecev-Marinković
5
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

11.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
8
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

09.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Danijela Кostić
2
H-115-B Osnove industrijske hemije

10.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
5
H-116-B Osnove hemije životne sredine

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
0
H-119-B Istorija hemije

09.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

09.04.2024.

u 14:00h

09.04.2024.

u 14:00h

Maja Stanković
0
H-121-B Statistička obrada rezultata

09.04.2024.

u 14:00h

09.04.2024.

u 14:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

08.04.2024.

u 10:00h

08.04.2024.

u 10:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

08.04.2024.

u 10:00h

08.04.2024.

u 10:00h

Milena Miljković
0