JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

07.07.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
2
F-01-B Fizika

05.07.2023.

u 08:00h

0
F-105-B Matematika

26.06.2023.

u 10:00h

27.06.2023.

u 10:00h

0
H-101-B Osnove neorganske hemije

30.06.2023.

u 14:00h

03.07.2023.

u 11:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

29.06.2023.

u 08:00h

30.06.2023.

u 08:00h

Violeta Mitić
2
H-103-B Organska hemija 1

05.07.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
12
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

06.07.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

06.07.2023.

u 10:00h

07.07.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
10
H-106-B Fizička hemija 1

26.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 08:00h

Snežana Тošić
6
H-107-B Organska hemija 2

30.06.2023.

u 08:00h

01.07.2023.

u 09:00h

Niko Radulović
5
H-108-B Struktura atoma i molekula

29.06.2023.

u 10:00h

30.06.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
6
H-109-B Analitička hemija 3

27.06.2023.

u 12:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
3
H-110-B Fizička hemija 2

03.07.2023.

u 09:00h

04.07.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
13
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

06.07.2023.

u 12:00h

07.07.2023.

u 12:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
1
H-112-B Preparativna organska hemija

05.07.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
1
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.07.2023.

u 08:00h

07.07.2023.

u 12:00h

Aleksandra Pavlović
24
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

03.07.2023.

u 13:00h

Danijela Кostić
5
H-115-B Osnove industrijske hemije

28.06.2023.

u 11:00h

28.06.2023.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
7
H-116-B Osnove hemije životne sredine

26.06.2023.

u 12:00h

26.06.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
3
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

08.07.2023.

u 09:00h

08.07.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
15
H-118-B Biohemija

04.07.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
18
H-120-B Osnovi mineralogije

04.07.2023.

u 12:00h

Maja Stanković
1
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

28.06.2023.

u 08:00h

29.06.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

06.07.2023.

u 10:00h

06.07.2023.

u 10:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

27.06.2023.

u 10:00h

28.06.2023.

u 13:00h

0
H-127-B Prehrambeni aditivi

27.06.2023.

u 10:00h

Milena Miljković
1
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

26.06.2023.

u 12:00h

Тatjana Anđelković
3
H-129-B Farmaceutska hemija

06.07.2023.

u 12:00h

06.07.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
3
H-130-B Кorozija i zaštita metala

07.07.2023.

u 12:00h

07.07.2023.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
7
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

28.06.2023.

u 11:00h

29.06.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

30.06.2023.

u 10:00h

30.06.2023.

u 10:00h

0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

05.07.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
8
H-134-B Osnove tehnologije materijala

07.07.2023.

u 12:00h

Aleksandra Zarubica
2
H-135-B Prehrambena organska hemija

03.07.2023.

u 13:00h

Snežana Jevtović
2