JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

07.07.2023.

u 14:00h

0
F-01-B Fizika

05.07.2023.

u 08:00h

0
F-105-B Matematika

26.06.2023.

u 10:00h

27.06.2023.

u 10:00h

0
H-102-B Analitička hemija 1

29.06.2023.

u 08:00h

30.06.2023.

u 08:00h

0
H-103-B Organska hemija 1

05.07.2023.

u 10:00h

0
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

06.07.2023.

u 12:00h

0
H-105-B Analitička hemija 2

06.07.2023.

u 10:00h

07.07.2023.

u 10:00h

0
H-106-B Fizička hemija 1

26.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 08:00h

0
H-107-B Organska hemija 2

30.06.2023.

u 08:00h

01.07.2021.

u 09:00h

0
H-108-B Struktura atoma i molekula

29.06.2023.

u 10:00h

30.06.2023.

u 10:00h

0
H-109-B Analitička hemija 3

27.06.2023.

u 12:00h

28.06.2023.

u 09:00h

0
H-110-B Fizička hemija 2

03.07.2023.

u 09:00h

04.07.2023.

u 09:00h

0
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

04.07.2023.

u 12:00h

0
H-112-B Preparativna organska hemija

05.07.2023.

u 12:00h

0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

06.07.2023.

u 08:00h

07.07.2023.

u 12:00h

0
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

03.07.2023.

u 13:00h

0
H-115-B Osnove industrijske hemije

28.06.2023.

u 11:00h

0
H-116-B Osnove hemije životne sredine

26.06.2023.

u 12:00h

0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

08.07.2023.

u 09:00h

0
H-118-B Biohemija

04.07.2023.

u 12:00h

0
H-120-B Osnovi mineralogije

04.07.2023.

u 12:00h

0
H-123-B Neorganske sirovine i materijali

29.06.2023.

u 12:00h

0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

06.07.2023.

u 10:00h

0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

27.06.2023.

u 10:00h

28.06.2023.

u 13:00h

0
H-127-B Prehrambeni aditivi

27.06.2023.

u 10:00h

0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

26.06.2023.

u 12:00h

0
H-129-B Farmaceutska hemija

06.07.2023.

u 12:00h

0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

07.07.2023.

u 12:00h

0
H-131-B Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

28.06.2023.

u 11:00h

29.06.2023.

u 08:00h

0
H-132-B Molekulski spektri

30.06.2023.

u 10:00h

0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

05.07.2023.

u 12:00h

0
H-134-B Osnove tehnologije materijala

07.07.2023.

u 12:00h

0
H-135-B Prehrambena organska hemija

03.07.2023.

u 13:00h

0