JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
F-01-B Fizika

03.07.2024.

u 08:00h

03.07.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

01.07.2024.

u 12:00h

08.07.2024.

u 10:00h

Mića Stanković
0
H-102-B Analitička hemija 1

02.07.2024.

u 08:00h

04.07.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
1
H-103-B Organska hemija 1

09.07.2024.

u 10:00h

09.07.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
8
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

27.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
1
H-105-B Analitička hemija 2

10.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
5
H-106-B Fizička hemija 1

28.06.2024.

u 09:00h

01.07.2024.

u 12:00h

Snežana Тošić
4
H-107-B Organska hemija 2

03.07.2024.

u 10:00h

04.07.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
5
H-108-B Struktura atoma i molekula

02.07.2024.

u 12:00h

02.07.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
6
H-109-B Analitička hemija 3

27.06.2024.

u 12:00h

28.06.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
5
H-110-B Fizička hemija 2

08.07.2024.

u 10:00h

09.07.2024.

u 10:00h

Snežana Тošić
5
H-112-B Preparativna organska hemija

11.07.2024.

u 09:00h

11.07.2024.

u 09:00h

Marija Genčić
2
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

09.07.2024.

u 08:00h

10.07.2024.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
10
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

28.06.2024.

u 09:00h

28.06.2024.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-115-B Osnove industrijske hemije

11.07.2024.

u 12:00h

11.07.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
6
H-116-B Osnove hemije životne sredine

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

06.07.2024.

u 09:00h

06.07.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
H-118-B Biohemija

26.06.2024.

u 11:00h

Ivan Palić
1
H-119-B Istorija hemije

28.06.2024.

u 09:00h

28.06.2024.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

03.07.2024.

u 12:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-121-B Statistička obrada rezultata

03.07.2024.

u 12:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

10.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

10.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Vesna Stankov-Jovanović
1
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

03.07.2024.

u 12:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

27.06.2024.

u 11:00h

27.06.2024.

u 10:00h

Milena Miljković
0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

27.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

08.07.2024.

u 12:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
2
H-132-B Molekulski spektri

02.07.2024.

u 12:00h

02.07.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
1
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

26.06.2024.

u 11:00h

26.06.2024.

u 11:00h

Marija Genčić
1
H-135-B Prehrambena organska hemija

04.07.2024.

u 10:00h

04.07.2024.

u 13:00h

Snežana Jevtović
2