SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO31-B Primena računara u hemiji

06.09.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
F-01-B Fizika

28.08.2024.

u 08:00h

28.08.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-105-B Matematika

02.09.2024.

u 12:00h

09.09.2024.

u 10:00h

Mića Stanković
0
H-102-B Analitička hemija 1

03.09.2024.

u 08:00h

05.09.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
H-103-B Organska hemija 1

10.09.2024.

u 10:00h

10.09.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
0
H-104-B Eksperimentalna organska hemija

29.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-105-B Analitička hemija 2

06.09.2024.

u 11:00h

11.09.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-106-B Fizička hemija 1

27.08.2024.

u 10:00h

28.08.2024.

u 11:00h

Snežana Тošić
0
H-107-B Organska hemija 2

04.09.2024.

u 10:00h

05.09.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
0
H-108-B Struktura atoma i molekula

03.09.2024.

u 12:00h

03.09.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-109-B Analitička hemija 3

29.08.2024.

u 12:00h

30.08.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-110-B Fizička hemija 2

09.09.2024.

u 10:00h

10.09.2024.

u 10:00h

Snežana Тošić
0
H-111-B Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

05.09.2024.

u 12:00h

06.09.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Milica Nikolić
0
H-112-B Preparativna organska hemija

06.09.2024.

u 13:00h

06.09.2024.

u 13:00h

Niko Radulović
0
H-113-B Instrumentalna analitička hemija

10.09.2024.

u 08:00h

11.09.2024.

u 13:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-114-B Hemija prirodnih proizvoda

30.08.2024.

u 09:00h

30.08.2024.

u 11:00h

Danijela Кostić
0
H-116-B Osnove hemije životne sredine

06.09.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-117-B Instrumentalne metode u organskoj hemiji

07.09.2024.

u 09:00h

07.09.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
H-118-B Biohemija

28.08.2024.

u 11:00h

28.08.2024.

u 11:00h

Ivan Palić
0
H-119-B Istorija hemije

30.08.2024.

u 09:00h

30.08.2024.

u 09:00h

Danijela Кostić
0
H-120-B Osnovi mineralogije

04.09.2024.

u 12:00h

04.09.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-121-B Statistička obrada rezultata

04.09.2024.

u 12:00h

04.09.2024.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
0
H-124-B Odabrana poglavlja volumetrijske analize

11.09.2024.

u 11:00h

11.09.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
H-125-B Priprema složenih uzoraka za analizu

11.09.2024.

u 11:00h

11.09.2024.

u 11:00h

Vesna Stankov-Jovanović
0
H-126-B Prehrambena neorganska hemija

04.09.2024.

u 12:00h

04.09.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
H-127-B Prehrambeni aditivi

26.08.2024.

u 10:00h

26.08.2024.

u 10:00h

Milena Miljković
0
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci

06.09.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-129-B Farmaceutska hemija

29.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-130-B Кorozija i zaštita metala

09.09.2024.

u 12:00h

09.09.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
0
H-132-B Molekulski spektri

03.09.2024.

u 12:00h

03.09.2024.

u 12:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
H-133-B Organska hemija u pojavama oko nas

26.08.2024.

u 12:00h

26.08.2024.

u 12:00h

Ivan Palić
0
H-135-B Prehrambena organska hemija

27.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 10:00h

Snežana Jevtović
0