JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
HH.H100C Opšta hemija

10.06.2022.

u 09:00h

11.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
HH.H101C Izračunavanja u hemiji

13.06.2022.

u 09:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Jelena Nikolić
0
HH.H102C Primena softvera u hemiji

16.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
0
HH.H103C Osnove neorganske hemije

14.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
HH.H104C Analitička hemija 1

22.06.2022.

u 08:00h

23.06.2022.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
HH.H105C Organska hemija 1

17.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
Goran Petrović
0
HH.H106C Eksperimentalna organska hemija

10.06.2022.

u 13:00h

10.06.2022.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
HH.H107C Istorija hemije

10.06.2022.

u 11:00h

10.06.2022.

u 12:00h

Danijela Кostić
0
HH.HMAТC Matematika

18.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Mića Stanković
0
HH.HFIZC Fizika

20.06.2022.

u 08:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0