JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
7
00.ENGB1 Engleski jezik B1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
XX.H108C Analitička hemija 2

09.02.2023.

u 12:00h

10.02.2023.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
24
XX.H109C Fizička hemija 1

30.01.2023.

u 09:00h

31.01.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
24
XX.H110C Organska hemija 2

03.02.2023.

u 12:00h

04.02.2023.

u 11:00h

Niko Radulović
5
XX.H111C Obrada rezultata u hemiji

01.02.2023.

u 11:00h

02.02.2023.

u 08:00h

Ivana Rašić Mišić
4
XX.H112C Nomenklatura organskih jedinjenja

01.02.2023.

u 11:00h

Marija Genčić
16
XX.H113C Тeorija hemijske veze

10.02.2023.

u 10:00h

Dragan Đorđević
23
XX.H114C Semimikro kvalitativna analitička hemija

10.02.2023.

u 16:00h

Milan Stojković
2
HH.H100C Opšta hemija

06.02.2023.

u 16:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Maja Stanković
Nikola Nikolić
20
HH.H101C Izračunavanja u hemiji

31.01.2023.

u 12:00h

Jelena Nikolić
26
HH.H102C Primena softvera u hemiji

07.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
17
HH.H103C Osnove neorganske hemije

06.02.2023.

u 11:00h

0
HH.H104C Analitička hemija 1

02.02.2023.

u 08:00h

03.02.2023.

u 08:00h

0
HH.H105C Organska hemija 1

08.02.2023.

u 09:00h

0
HH.H106C Eksperimentalna organska hemija

09.02.2023.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
2
HH.H107C Istorija hemije

06.02.2023.

u 09:00h

0
HH.HMAТC Matematika

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Mića Stanković
6
HH.HFIZC Fizika

01.02.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
16