APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
XX.H108C Analitička hemija 2

06.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H109C Fizička hemija 1

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 08:00h

0
XX.H110C Organska hemija 2

05.04.2023.

u 11:00h

06.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H111C Obrada rezultata u hemiji

05.04.2023.

u 11:00h

06.04.2023.

u 12:00h

0
XX.H112C Nomenklatura organskih jedinjenja

05.04.2023.

u 11:00h

05.04.2023.

u 11:00h

0
XX.H113C Тeorija hemijske veze

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

0
XX.H114C Semimikro kvalitativna analitička hemija

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

0
HH.H100C Opšta hemija

06.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 10:00h

0
HH.H101C Izračunavanja u hemiji

07.04.2023.

u 08:00h

07.04.2023.

u 09:00h

0
HH.H102C Primena softvera u hemiji

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
HH.HMAТC Matematika

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 08:00h

0
HH.HFIZC Fizika

05.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

0